Disable Preloader

Prezentarea școlii

Școala Gimnazială George Coșbuc

Școala Gimnazială „George Coșbuc” Târgu-Mureș promovează o educație de calitate, prin dezvoltarea în parteneriat cu comunitatea a unui mediu favorbil învățării, bazat pe valori morale. Fiecare elev va beneficia de șansa dezvoltării unei personalități armonioase, autonome și creative, în vederea pregătirii pentru o treaptă superioară de educație și ca bun cetățean european, care să se adapteze ușor la cerințele societății moderne în permanentă mișcare și schimbare, prin efortul și implicarea pozitivă a beneficiarilor direcți și a personalului școlii.

Elaborăm strategii diferențiate menite să faciliteze procesul de învățare pentru toți copiii, prin oferirea de șanse egale și promovarea educației pentru toți.

Școala noastră are elevi de la clasa pregătitoare la clasa a VIII-a. În cadrul școlii, cu un efectiv mai mare de 600 de elevi, sunt clase cu predare în limba română sau clase cu predare în limba maghiară.

Pe lângă cele 32 săli de clasă frumos amenajate și dotate cu mijloace moderne de predare, școala mai are o bibliotecă, un laborator de informatică cu acces la internet, un cabinet de științe, o sală de sport, un cabinet de psihologie, un cabinet medical și un teren de sport. În corpul principal de clădire există conexiune la internet wireless. Curtea școlii este generoasă din punct de vedere al dimensiunii și al spațiilor verzi.

Arondată școlii noastre este Grădinița cu Program Prelungit „Codrișor” Tîrgu Mureș.

Școala reprezintă o comunitate de simțire și gândire, un șir lung de generații și un spectru larg de preocupări educative.

0

Cadre didactice

0

Săli de clasă

0

Cabinete de specialitate

0

Copii