Disable Preloader

Baza materială

  • 19 săli de clasă dotate cu mijloace audio-video
  • un laborator de informatică dotat cu calculatoare performante pentru fiecare elev, cu licență Windows 10, o parte din ele fiind achiziționate în 2020
  • multifuncțională de mare capacitate, achiziționată în 2020
  • cabinete de specialitate
  • cabinet de consiliere psihologică
  • cabinet medical
  • termoscanner